Formularz zgłoszeniowy

Kalendarz


« June 2022 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ANALIZA RYZYKA Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY RYZYKA W ODNIESIENIU DO WYTWÓRCÓW SUBSTANCJI POMOCNICZYCH SEMINARIUM Z WYKŁADAMI I WARSZTATAMI

Wykładowca: Joanna Podoba jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydziału Filologicznego (filologia angielska) Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 1998 roku jest związana z przemysłem farmaceutycznym, a od 2000 roku pracuje w działach związanych z jakością produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych, pełniąc m.in. funkcje Auditora GMP, Kierownika Działu Zapewnienia Jakości oraz Osoby Wykwalifikowanej. Obecnie odpowiada za systemy i standardy jakościowe w rozwoju nowych produktów w Novartis Vaccines z siedzibą w Bazylei.

Joanna Podoba od wielu lat publikuje artykuły w czasopismach branżowych oraz prowadzi wykłady i szkolenia na rzecz przedsiębiorców farmaceutycznych w Polsce i innych krajach Europy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Proces analizowania ryzyk w wytwarzaniu produktów leczniczych

 • Uruchomienie procesu analizy ryzyka: kto, w jakich sytuacjach i kiedy powinien inicjować proces?
 • Identyfikacja ryzyka jako wynik rozpoznania ryzyk cząstkowych
 • Analiza i ocena ryzyka: kluczowe elementy Systemu Zapewnienia Jakości wytwórcy farmaceutycznego
 • Kontrola i komunikacja ryzyk w obrębie i poza wytwórnią
 • Zarządzanie ryzykiem jako podejmowanie decyzji
 • Tradycyjnie stosowane narzędzia i przykłady ich zastosowań w różnych fazach życia produktu leczniczego i dla różnych postaci produktu leczniczego (produkty sterylne, niesterylne, kremy i maści)
 • Nowoczesne narzędzia prowadzenia analizy ryzyka

 

2. Wykorzystanie analizy ryzyka w codziennej praktyce funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości

 • Walidacja procesu wytwarzania
 • Walidacja czyszczenia
 • Ocena jakości produktu leczniczego i procesów wytwórczych
 • Auditowanie wytwórców API i wytwórców kontraktowych produktów leczniczych
 • Kwalifikacja dostawców
 • Nowy proces: ocena ryzyka w odniesieniu do producentów substancji pomocniczych
 • Reklamacje
 • Roczny Przegląd Jakości Produktu Leczniczego
 • Dokumentowanie procesu
 • Ocena zasadności uruchamiania procedury analizy ryzyka w wybranych sytuacjach
 • Udział i rola Osoby Wykwalifikowanej w procesach szacowania i akceptacji ryzyk jakościowych

3. WARSZTATY: Uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka na wskazanych przykładach, pochodzących z obszaru kwalifikacji i walidacji, przeglądu jakości produktu, reklamacji, zwalniania produktu do obrotu, auditowania wytwórców API, oceny ryzyka/wyznaczania dobrych praktyk dla producentów substancji pomocniczych i innych obszarow systemowych. Ćwiczenia będą wykonywane w zespołach 3-4 osobowych. Po zakończeniu pracy z małych grupach każdy zespół przedstawi wyniki (wraz z uzasadnieniem) na forum całej grupy szkoleniowej, następnie odbędzie się dyskusja pod kierunkiem Prowadzącego.

4. Kiedy akceptować, kiedy obniżać? – metody postępowania z ryzykiem

 • Sposoby minimalizacji ryzyka w praktyce
 • Ryzyka akceptowalne i metody ich kontroli
 • Postępowanie w przypadkach ryzyk nieakceptowalnych na przykładach
 • Podział odpowiedzialności za proces
 • Korzyści dla wytwórcy z prowadzonych analiz ryzyka

5. Zakończenie: pytania i odpowiedzi, dyskusja

 

Cena: 900 zł netto + 23% VAT. Uczestnicy w dniu szkolenia otrzymują fakturę z 14-dniowym terminem płatności.

Firmom, które zgłaszają udział dwóch lub więcej osób udzielany jest rabat w wysokości 30% za drugą oraz kolejną osobę.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, śniadanie i obiad, przerwy kawowe.

Wersja do druku